رویداد سیاست‌گذاری راه - چالش مسکن

شرکت مجری : اندیشکده اقتصاد مقاومتی

AA79DD28-6064-41F6-9DB3-7B77BAFF5CEE Created with sketchtool.


چرا تهیه‌ی مسکن این همه دشوار است؟

چگونه باید از افزایش مدام قیمت مسکن جلوگیری کرد؟

سیاستگذاری مسکن

مهندس حسین عبداللهی

اندیشکده اقتصاد مقاومتی