رویداد سیاست‌گذاری راه - چالش انرژی

شرکت مجری : اندیشکده سیاست‌گذاری امیرکبیر

AA79DD28-6064-41F6-9DB3-7B77BAFF5CEE Created with sketchtool.

چرا برق و گاز در زمانی که به آنها نیاز داریم قطع می‌شوند؟!

سیاست‌گذاری (علم و فناوری، عمومی)

حوزه‌ی انرژی

حوزه‌ی نفت و گاز


دکتر جواد سلیمان‌پور

اندیشکده سیاست‌گذاری امیرکبیر