لایه تسطیح کننده سطحی در غشاهاي کامپوزیت مخصوص فرایند بازیافت هیدروکربن‌ها و مونومر

شرکت مجری : پژوهشگاه صنعت نفت - تهران

AA79DD28-6064-41F6-9DB3-7B77BAFF5CEE Created with sketchtool.

غشاي کامپوزیتی تولیدي در حال حاضر داراي سه لایه است: 1: لایه پارچه بافته نشده از جنس پلی استر به منظور تامین مقاومت مکانیکی و ایجاد بستر لایه نشانی. ضخامت این لایه در حدود 100 میکرون می‌باشد. 2: لایه متخلخل PEI یا پلی اتر ایمید که روي لایه شماره 1 قرار گرفته است و از آن به عنوان لایه فعال، لایه محافظ یا لایه نگهدارنده غشاء یاد می‌گردد. ضخامت این لایه در حدود 60 میکرون می‌باشد و لازم است تا سطح این لایه در مقیاس نانومتري تسطیح گردد. 3: لایه متراکم PDMS که بصورت پوشش دهی غوطه‌وري روي لایه شماره 2 ایجاد شده است. ضخامت این لایه در حال حاضر حدود 5 میکرون است و امکان کاهش ضخامت آن بطور مؤثر و یکنواخت به سختی فراهم می‌گردد. اگر سطح لایه 2 تسطیح گردد، امکان لایه‌نشانی لایه شماره 3 با ضخامت حدودا 1 میکرون به وجود خواهد آمد. هدف از تعریف این پروژه به طور دقیق، تسطیح سطح لایه شماره 2 با یک لایه پلیمري دیگر به نام لایه Gutter است. این لایه بایستی بسیار نازك در حدود 1 الی 2 میکرون باشد، در لایه شماره 2 کمترین نفوذ را داشته باشد و ترجیحا اصلا نفوذ نکند. همچنین تراوایی بسیار بالایی براي ترکیبات گازي C3 داشته باشد (بین 2 تا 5 برابر لایه شماره 3). محلول تولیدي از پلیمري انتخابی بایستی لایه شماره 2 را تخریب نکند و داراي مقاومت مکانیکی قابل قبولی باشد. هم‌چنین محلول تولیدي از پلیمر سازنده لایه شماره 3، بایستی لایه جدید Gutter را خراب نکند.

مهندسی شیمی - مهندسی پلیمر – مهندسی مواد – شیمی

دکتر مجید اسماعیلی- مسئول واحد تحقیق توسعه (کارشناسی، کارشناسی‌ارشد و دکترای مهندسی شیمی) 

پژوهشگاه صنعت نفت در آغاز با نام «اداره توسعه تحقیقات شرکت ملی نفت ایران» در سال 1338 تاسیس شد و هدف اولیه آن، تحقیق و پژوهش در زمینه کاربرد مواد نفتی بود. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، نام این سازمان به «مرکز پژوهش و خدمات علمی» تغییر یافت و به توسعه فعالیت‌‏ها در راستای اهداف موردنظر پرداخت. در سال 1368، این مرکز، طبق موافقت‏نامه اصولی شورای گسترش وزارت فرهنگ و آموزش عالی، «پژوهشگاه صنعت نفت» نام گرفت و با هدف انجام تحقیقات بنیادی، کاربردی و توسعه‏ای، به فعالیت‌‏های خود ادامه داد. راهبرد پژوهشگاه صنعت نفت، ایجاد ارزش افزوده از راه تولید و تجاری‏‌سازی فناوری با رویکرد اصل انجام پژوهش برای توسعه و داخلی‌سازی فناوری‏‌های جدید است. فعالیت‏‌های پژوهشگاه در سه مجموعه «پردیس پژوهش و توسعه صنایع بالادستی نفت»، «پردیس پژوهش و توسعه صنایع پایین‌‏دستی نفت» و «پردیس پژوهش و توسعه انرژی و محیط زیست» انجام می‏‌شود.

گالری پروژه