کاهش میزان عدم قطعیت محاسبات میزان نفوذ پایه‌های دستگاه حفاری در بستر دریا

شرکت مجری : حفاری شمال - تهران

AA79DD28-6064-41F6-9DB3-7B77BAFF5CEE Created with sketchtool.

Jack up ها باید با پیش بارگذاری (preload) در محل حفاری اطمینان لازم از بستر دریا و نفوذ پایه‌ها در داخل ان به دست آورند که برای کلیه بارهای پیش‌بینی شده در هنگام عملیات حفاری جوابگو بوده و نفوذ بیشتری از طرف پایه‌ها در داخل خاک بستر دریا صورت نخواهد گرفت. مقدار نفوذ پایه‌ها و تکیه گاه آن‌ها بر اساس مشخصات خاک و بارهای عمودی وارد بر آن و سطح تکیه گاه‌ها قابل محاسبه است. این محاسبات معمولاً دارای عدم قطعیت قابل توجهی است که نیاز است برنامه‌ای پس از محاسبات وارد چرخه سیستم شود تا این عدم قطعیت را تا حد ممکن کاهش دهد.

مهندسی مکانیک - مهندسی عمران - مهندسی نفت - مهندسی کامپیوتر - فناوری اطلاعات - مهندسی مواد - علوم کامپیوتر


مهندس روح‌اله عبدی – معاون فنی مهندسی

شركت حفاری شمال به عنوان يك شركت پيشرو در حوزه صنعت حفاری چاه‌های نفت و گاز بر اساس چشم‌انداز تدوين شده شركت، راهبردهای مهمی را تدارک ديده و توانسته‌است گام‌های مهمي در حوزه كسب سهم شايسته از بازار حفاری ايران بردارد.
اين شركت در حال حاضر خدمات فنی و حفاری گسترده ای را در زمينه حفاری، خدمات دريايی، سيمانكاری و اسيدكاری، حفاری انحرافی، نمودارگيری از چاه ها، راندن لوله های جداری، ابزار و لوازم در گردش، مهندسی گل و سيمان ، پسماند حفاری، چاه پيمايی ، كنترل عمليات حفاری به شركتهای بزرگ و معتبر ايرانی و بين المللی ارائه می كند.