باتری‌های انعطاف پذیر

شرکت مجری : پلیمر صنعت سلمانیان - تهران، اصفهان، مشهد

AA79DD28-6064-41F6-9DB3-7B77BAFF5CEE Created with sketchtool.

باتری های انعطاف پذیر، باتری هایی هستند که حجم کم و قابلیت تغییر شکل دارند. همچنین به دلیل حجم کم دارای دانسیته انرژی حداقل 5 برابر لیتیوم-یون است. از لحاظ ساخت نیز الکترود می‌تواند به صورت چاپی و یا فیلم نازک در باتری بکار ‌رود. از بین مجموعه وسیعی از باتری‌ها، باتری آلومینیوم-گوگرد مد نظر است. این نوع از باتری‌ها به شکل معمول دارای آندی از آلومینیوم، کاتدی از گوگرد با بستر نانو لوله‌های کربنی و حلال یوتکتیکی ترکیبات سولفیدی است.

شیمی - مهندسی شیمی - مهندسی مواد - مهندسی برق – مهندسی پلیمر

محمدرضا خوانساری – کارشناس‌ارشد حوزه انرژ‌ی‌های نوین (کارشناسی شیمی کاربردی و کارشناسی ارشد شیمی فیزیک)

شرکت پلیمر صنعت سلمانیان یک شرکت دانش بنیان در حوزه فناوری‌های سطح بالا (high tech) می‌باشد که در حوزه فناوری‌های مرتبط با مهندسی مواد و پلیمر بصورت تخصصی مشغول به فعالیت می‌باشد. شرکت با تکیه بر متخصصان با تجربه و توانمند در سطوح تقسیم بندی شده شرکت به خدمت رسانی به نهادهای گوناگون دولتی و غیردولتی پرداخته است.

گالری پروژه