رویداد سیاست‌گذاری راه - چالش مالیات

شرکت مجری : مرکز پژوهش‌های مجلس

AA79DD28-6064-41F6-9DB3-7B77BAFF5CEE Created with sketchtool.

چرا این همه افراد فقیر داریم؟ نظام چندلایه‌ی رفاهی چیست؟

چگونه به کمک اخذ انواع مالیات می‌توان از فقر و آسیب‌های اجتماعی آن کاست؟

سیاست‌گذاری مالیات

دکتر جواد اسکندری

مرکز پژوهش‌های مجلس