رویداد سیاست‌گذاری راه - چالش خودرو

شرکت مجری : مرکز پژوهش‌های مجلس

AA79DD28-6064-41F6-9DB3-7B77BAFF5CEE Created with sketchtool.

بررسی مشکلات صنعت خودرو کشور

سیاست‌گذاری خودرو

آقای میلاد بیگی

مرکز پژوهش‌های مجلس