تغییر اندازه تصاویر بدون افت کیفیت و اعوجاج

شرکت مجری : بهسامان هوش افزار کوشا - کاشان

AA79DD28-6064-41F6-9DB3-7B77BAFF5CEE Created with sketchtool.

تغییر اندازه تصاویر بدون رخ دادن اعوجاج و افت کیفیت یکی از مواردی است که همواره از مسائل چالش‌برانگیز بوده است. در زمینه نقشه‌های قالی که برای صنایع فرش مورد استفاده قرار می‌گیرند نیز چنین چالشی وجود دارد. نقشه‌های قالی بعضا در اندازه استانداردی ارائه می‌شوند (برای مثال برای یک فرش 6 متری) و زمانی نیازمند بافت فرش با اندازه متفاوت باشیم (مثلا 12 متری) نیازمند تغییر ابعاد در تصویر نقشه قالی خواهیم بود؛ در صورتی که بخواهیم این تغییر اندازه را با استفاده از بزرگنمایی یا کوچکنمایی انجام دهیم تصویر ایجاد شده دچار اعوجاج و افت کیفیت خواهد شد. حال مساله این است که با استفاده از یک تکنیک (احتمالا استفاده از تکنیک‌های پردازش تصویر و هوش مصنوعی) بتوانیم تغییر ابعاد در نقشه قالی را بدون رخ دادن اعوجاج و افت کیفیت در آن به نحو مطلوبی به انجام برسانیم.

مهندسی کامپیوتر – مهندسی برق – علوم کامپیوتر – فناوری اطلاعات

علی اصغر ملایی

فعالیت اصلی شرکت «بهسامان هوش افزار کوشا» در زمینه های طراحی سامانه های بدون سرنشین، مدلسازی و شبیه سازی و تحلیل مأموریت سامانه‌های بدون سرنشین، طراحی و توسعه کامپیوتر هدایت و کنترل سامانه‌های بدون سرنشین، طراحی الگوریتم‌های هوشمند فرماندهی و کنترل مأموریت و سامانه‌های چند عاملی فعالیت دارد.

گالری پروژه