رویداد سیاست‌گذاری راه - چالش رسانه

شرکت مجری : اندیشکده حکمرانی شریف

AA79DD28-6064-41F6-9DB3-7B77BAFF5CEE Created with sketchtool.

مجوزهای آثار نمایش خانگی چگونه داده می‌شوند؟

در نظام نظارت بر نمایش خانگی چه اشکالاتی وجود دارد؟

آشنایی با ملزومات حوزه رسانه

آقای محمد حسین‌خلیلی

اندیشکده حکمرانی شریف