مدل قیمت‌گذاری بسته

شرکت مجری : خدمات ارتباطی رایتل - تهران

AA79DD28-6064-41F6-9DB3-7B77BAFF5CEE Created with sketchtool.

نتایج بررسي‌ها در صنعت تلکام نشان مي‌دهد ارایه خدمات مدیریت شده منجر به خرید بیشتر تا 5 برابر نسبت به حالت عادی ارایه خدمات مي‌شود. ارائه خدمات پایه در قالب بسته روشي متعارف در ارایه خدمات در بین اپراتورهاست. طراحي و ارائه بسته‌های مختلف اینترنت، تماس و پیامک کمک مي‌کند تا اپراتور حجم بیشتری از سرویس را با قیمتي مناسب‌تر نسبت به تعرفه خارج از بسته در اختیار مشترک قرار دهد. در این حالت اپراتور از مصرف و درنتیجه درآمد بیشتر بهره مند شده و از سویي مشترک نیز امکان مدیریت بودجه و لذت بردن از خدمتي مانند اینترنت را با خیالي راحت خواهد داشت.

هدف از نیازمندی حاضر طراحي سیستماتیک بسته‌های اینترنت، تماس، پیامک و نیز ترکیبي از این خدمات است؛ به نحوی که با تعیین نوع خدمت، مهلت استفاده و حجم، قیمت بسته توسط مدل تعیین گردد. یک بسته به طور نمونه شامل مشخصات زیر است:

نوع خدمت: اینترنت

مهلت استفاده: 30 روزه

حجم: 5 گیگابایت

قیمت: 150000 ریال

اصطلاحات و تعاریف:

بسته: حجم مشخصي از خدمات پایه با قیمت و مهلت استفاده مشخص

قیمت به ازای هر گیگابایت (PPG)

قیمت به ازای هر دقیقه (PPM)

قوانین و الزامات نیازمندی مدل قیمت گذاری بسته:

در این مدل با ارائه ورودی امکان دریافت خروجي وجود دارد و در این بین لازم است تحلیلي که برای ارائه خروجي اتفاق مي‌افتد بر اساس فاکتورهای ذکر شده در ادامه باشد.

* ورودی‌ها شامل:

- حجم سرویس/ سرویس‌های مورد نظر در بسته (اینترنت، تماس و پیامک)

- مهلت زماني استفاده از بسته

* خروجي شامل:

- قیمت بسته

لازم است موارد زیر در طراحي مدل قیمتگذاری در نظر گرفته شود:

* بسته‌های مشابه رقبا؛ با امکان تعیین فاصله قیمتي با بسته‌های مشابه (از نظر قیمت بسته یا PPG)

* بسته‌های مشابه رایتل؛ با لحاظ موارد زیر:

- افزایش مهلت استفاده با ثابت ماندن حجم منجر به افزایش PPG مي‌شود.

- افزایش حجم با ثابت ماندن مهلت استفاده منجر به کاهش PPG مي‌شود.

* سقف و کف قیمت

- مقدار X به عنوان کف  PPG قابل اعمال باشد.

- مقدار Y به عنوان سقف  PPG قابل اعمال باشد.

* سایر نکات:

- حجم بسته بر مبنای گیگابایت و مگابایت برای اینترنت، دقیقه و ساعت برای مکالمه و تعداد برای پیامک خواهد بود.

- بازه زماني بسته بر مبنای دقیقه، ساعت، روز و ماه است.

- لازم است جایگاه‌یابي بصری بسته‌های طراحي شده بر اساس حجم، قیمت و PPG در خروجي مدل لحاظ شود.

- لازم است هدف بیشینه کردن درآمد در طراحي بسته‌ها مد نظر باشد.

- قابلیت تعیین حداقل و حداکثر تعداد بسته مطلوب در هر بازه زماني باید وجود داشته باشد.

- شبیه‌سازی تعداد فروش هر یک از بسته‌های طراحي شده و درآمد حاصل از مجموع فروش مطلوب است.

مهندسی برق - مهندسی کامپیوتر - فناوری اطلاعات - علوم کامپیوتر - ریاضی - مهندسی صنایع

خانم مهندس مژدهی فر

خانم مهندس صباح

آقای مهندس رضایی

  • بيانيه چشم‌‏انداز در افق 1401 (VISION)

توسعه‏ زندگی و کسب و کار دیجیتالی و متمایز در ارائه‏ خدمات ارتباطی


  • بيانيه ماموريت (MISSION)

حضور تاثیرگذار در صنعت تلکام و نفوذ در بازار با استفاده از فناوری‌های نوین فاوا (ICT) و مشارکت‌‏های چندجانبه با اتکا به توان داخلی و پوشش گسترده شبکه، رسالت شرکت خدمات ارتباطی رایتل می‌باشد.


  • ارزش‌های محوری (CORE VALUES)

تمرکز بر روی نیازها، خواسته‌ها و انتظارات مشترکین (قابل اعتماد بودن، رعایت حریم خصوصی، شفافیت و پاسخگویی)

خلاقیت، نوآوری و نوگرایی در زمینه انواع کسب و کارها (Core, Near& Beyond Business)

تخصص‌گرایی و شایسته‌سالاری

پایبندی به حقوق و انتظارات ذینفعان کلیدی (با تاکید بر صاحبان سهام)


  • شعار (SLOGAN)

همراه هوشمند